Katarzyna Kowara

Psychoterapeutka
30

Nazywam się Katarzyna Kowara. Z wykształcenia jestem psychologiem oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Proponuję psychoterapię indywidualną osobom dorosłym oraz młodzieży po 16 roku życia.

 • Email: katkowara@gmail.com
 • Telefon: +48 667-195-954
 • Adres: Halicka 10/11, pokój 310,
  31-036 Kraków

komu pomagam?

Proponuję psychoterapię osobom mającym kłopoty z kontaktami międzyludzkimi, niepotrafiącym utrzymać pracy czy związku, cierpiącym z powodu przewlekłego smutku, lęku czy chronicznej bezsenności. Psychoterapia jest pomocna w zrozumieniu objawów, które trudno jest wyjaśnić.

W swojej praktyce prowadzę także psychoterapię osób doświadczających stanów psychotycznych, depresji, nerwicy, zaburzeń jedzenia, zaburzeń osobowości; pomagam osobom po doświadczeniu traumy, straty, choroby somatycznej, żyjących w zbyt dużym stresie, wypalonych zawodowo.

Psychoterapia psychoanalityczna to nie tylko metoda leczenia, lecz także jedna z metod poszukiwania znaczenia i zrozumienia własnych przeżyć psychicznych. Zapraszam również osoby zdrowe, które chciałyby lepiej zrozumieć mechanizmy swojego zachowania i myślenia. W swojej praktyce prowadzę także badanie oraz trening funkcji poznawczych. Zapraszam wszystkie osoby chcące zbadać swoją pamięć, koncentrację uwagi, funkcje językowe, orientację wzrokowo-przestrzenną.

jak wygląda pierwsze spotkanie?

Po telefonicznym umówieniu się na konsultację spotkamy się po raz pierwszy. Początkowe sesje służą poznaniu sytuacji, w której znajduje się pacjent przychodzący do terapeuty. Nasze pierwsze spotkanie (i każde kolejne) będzie trwało 50 minut. Sesje konsultacyjne (zazwyczaj 1 do 3 spotkań) mogą zakończyć się uzgodnieniem kontraktu terapeutycznego i rozpoczęciem właściwej części psychoterapii lub znalezieniem innej drogi sprzyjającej sytuacji pacjenta. Podczas pierwszego spotkania wyjaśniam czym się zajmuję, jaki jest plan pierwszego spotkania, jakie są jego cele. Podczas sesji konsultacyjnych terapeuta zadaje sporo pytań. Jest to też czas dla pacjenta na próbę zarysowania najbardziej widocznych na ten moment kłopotów, wyrażanie wątpliwości. Pierwsze spotkania pozwolą ocenić częstotliwość sesji terapeutycznych, zasady naszej współpracy. Podczas sesji konsultacyjnych terapeuta tłumaczy na czym polega nurt, w którym pracuje z pacjentem, co może dziać się w trakcie terapii, odpowiada na pytania konsultowanego.

Wykształcenie

Uniwersytet Jagielloński

Studia magisterskie: Psychologia, Wydział Filozoficzny.

Kurs Psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic szpitala im. Józefa Babińskiego w Krakowie.

W trakcie szkolenia

Doświadczenie

Projekt psychoedukacyjny "Bez Klamek"

Staż w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych (pododdział C) szpitala uniwersyteckiego w Krakowie

Staż w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Praca w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych (pododdział G) szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

O mnie

W relacji terapeutycznej kieruję się zasadami psychoterapii psychoanalitycznej. Obecnie pracuję w gabinecie prywatnym oraz w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Moje doświadczenie obecne zawodowe obejmuje: pracę indywidualną z pacjentem, prowadzenie i współprowadzenie psychoterapii grupowej, psychoedukację dla pacjentów oraz ich rodzin, przeprowadzanie specjalistycznych badań psychologicznych (funkcje poznawcze, badanie osobowości, inteligencji), przeprowadzanie diagnostyki we współpracy ze specjalistą psychologiem klinicznym oraz zespołem lekarskim.

Swoją pracę regularnie superwizuję. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym psychologa.

jak wybrać psychoterapeutę?

Powodzenie w psychoterapii zależy od wielu czynników, a jednym z nich jest wybór profesjonalisty jako terapeuty.
W Polsce za psychoterapeutów uznaje się osoby, które:

1. Ukończyły studia wyższe (magisterskie/lekarskie)
2. Uzyskały certyfikat psychoterapeuty lub są w trakcie szkolenia pozwalającego uzyskać taki certyfikat
3. Pracują pod regularną superwizją

Certyfikaty psychoterapeutyczne wydają miedzy innymi Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

By uzyskać certyfikat psychoterapeuta musi szkolić się przez co najmniej 4 lata, pracować z pacjentami, mieć doświadczenie kliniczne, przejść psychoterapię własną, pracować pod superwizją, być członkiem jednego z wymienionych wyżej towarzystw.

Pamiętaj - zawsze warto zapytać o wykształcenie.

Cennik

  Sesje konsultacyjne (50 min):                         90 zł
  Psychoterapia indywidualna (50 min):            80-100 zł
  Trening funkcji poznawczych (40 min):           50 zł
  Badanie funkcji poznawczych (30-60 min):     50 zł
  Wystawienie opinii psychologicznej:               80 zł

  W swojej praktyce posiadam dwa miejsca na terapię niskokosztową.
  Zakwalifikowanie do niej zależy od motywacji do podjęcia terapii oraz od sytuacji materialnej pacjenta/pacjentki.